Eu, psiholog…

 • Muscă Mihaela Cristiana-Psiholog Principal
 • Specialitatea: Psihologie Clinică
 • Forma de atestare: Autonom
 • Atestat de liberă practică în Psihologie Clinică eliberat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România nr 2431/12.07.2013
 • Cod unic de înregistrare în Colegiul Psihologilor din România – 06123
 • Cabinetul Individual de Psihologie Musca Cristiana este acreditat de Colegiul Psihologilor din România conform Certificatului de Înregistrare Nr 445/23.05.2014

Profesez în baza competențelor profesionale oferite de prevederile Legii 213/2004 și a normelor metodologice de aplicare în exercitarea profesiei de psiholog-prevăzute de Colegiul Psihologilor din România

cabinet psiholog foto01
Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana
cabinet psihologie foto2
Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana

Formare de bază

 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Universitatea Al.I.Cuza din Iași
 • Master Familia si Cuplul – Competențe și abilități de evaluare, consiliere și intervenție din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială – Universitatea Petre Andrei – Iași
 • Alte cursuri de formare profesională continuă și complementară
Telefon 0726608773

Competențe

 • evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic;
 • identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală
 • intervenţie psihologică clinică generală primară;
 • consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte

Participare la conferințe, semnarii, workshop-uri

Metodologie și instrumente psihologice

 • Observația
 • Interviul anamnestic
 • Ascultarea activă
 • Interviul psihologic
 • Probe psihologice pentru copii și adulți (scale, chestionare, teste psihologice) acreditate de către Colegiul Psihologilor din România. Dețin competențe de administrare, de analiză și de coroborare a rezultatelor probelor psihologice utilizate în vederea emiterii de opinii de specialitate individualizate

Sunt înscrisă în registrele Colegiului Psihologilor din Romania