Eu, psiholog…

 • Muscă Cristiana-Psiholog Principal
 • Specialitatea: Psihologie Clinică
 • Forma de atestare: Autonom
 • Atestat de liberă practică în Psihologie Clinică eliberat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România nr 2431/12.07.2013
 • Cod unic de înregistrare în Colegiul Psihologilor din România – 06123
 • Cabinetul Individual de Psihologie Musca Cristiana este acreditat de Colegiul Psihologilor din România conform Certificatului de Înregistrare Nr 445/23.05.2014
 • Competență profesională specifică în Expertiză Psihologică în Procesul Judiciar (circumscrise domeniului internațional -Forensic Psichology & Psihological Expertise) potrivit standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), certificată prin Diploma de Absolvire emisă de Institutul de Psihologie Judiciară din România și Colegiul Psihologilor din România Seria:EPPC-IPJ Nr.045/17 Mai 2017
 • -Înscrisă în Tabloul Experților Psihologi Ediția a-III-a 2016
 • -Înscrisă în Registrul Psihologilor Experți la Colegiul Psihologilor din România cu numărul de înregistrare 10/2019.
 • -Membru al Colegiului Psihologilor din România.
 • -Membru al Institutului de Psihologie Judiciară din România
 • Membru al Școlii Romane Rorschach (Italia) și al Societății Internaționale Rorschach
 • -Psihoterapeut în formare -Psihoterapie Psihanalitică

Profesez în baza competențelor profesionale oferite de prevederile Legii 213/2004 și a normelor metodologice de aplicare în exercitarea profesiei de psiholog-prevăzute de Colegiul Psihologilor din România

cabinet psiholog foto01
Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana
cabinet psihologie foto2
Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana

Formare de bază

 • 1997 – 2001 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Universitatea Al.I.Cuza din Iași – cursuri de zi
 • 2007-2009 Master Familia si Cuplul – Competențe și abilități de evaluare, consiliere și intervenție din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială – Universitatea Petre Andrei – Iași – cursuri de zi
 • 2014-2016 Cursul de formare profesionala complementara „Expertiză psihologică și psihologie clinică” Institutul de Psihologie Judiciară București
 • 2021-2023 Corso Biennale Di Psicodiagnostica Rorschach -Instituto Italiano Di Studio E Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana Rorschach
 • 2021- Curs de formare de bază Psihoterapie Psihanalitică- Psihoterapeut în formare
Telefon 0726608773

Competențe

 • evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic;
 • identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, inclusiv în traumă, handicap/dizabilităţi;
 • evaluarea psihologică clinică a copiilor cu CES, sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, tulburări din spectrul autist
 • intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar;
 • justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială);
 • expertiza psihologică a părţilor în procesul judiciar, la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;
 • intervenţie psihologică clinică generală primară;
 • consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte;
 • controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală
 • fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică clinică, coordonarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în psihologie clinică şi sănătate.

Conferințe, semnarii, workshop-uri

Cursuri de formare continuă și complementară acreditate de Colegiul Psihologilor din România.

 • 2023 Conferința ePSY2023
 • 2022 Școala de vară ”Intimitate În Cuplu Și Secretul De Familie”
 • 2021 Conferința Ziua Națională de Prevenție a Suicidului. Perspective Postpandemice Ediția a -VII-a
 • 2021 Conferința Zilele Institutului de Psihiatrie ”Socola”
 • 2021 Conferința [Inter]națională de Drept civil. Familia Ediția a IV-a
 • 2021 Conferința de psihiatrie și psihologie medico-legală
 • 2020 Workshopul ”Operaționalizări Psihanalitice În Investigații și Intervenții”
 • 19.11.2020-20.03.2021 curs de formare continuă ”Evaluarea Personalității-De La NormalitateLa Patologie.
 • 2020 Webinarul ”Managementul riscului suicidar asociat depresiei în pandemia Covid-19”
 • 2019 Conferința Națională de Drept Civil. Familia Ediția a-II-a
 • 2019 Curs de formare Psihoterapia tulburărilor de anxietate
 • 2019 Curs de formare Psihoterapia depresiei
 • 2018 Psihodiagnostic și intervenție clinică în tulburarea de stres posttraumatic. Redactarea protocolului de examinare psihologică
 • 2018 Conferința Regională Interdisciplinară ”Stresul, Anxietate, Depresie”
 • 2017 Structură versus funcționare în patologia nevrotică, psihotică, borderline și perversă (VI) 
 • 2014-2016 – Curs de formare profesională complementară – Expertiza psihologică și psihologie clinică – Asociația Institutul de Psihologie Judiciară București
 • iulie 2015 – Conferința internațională de psihologie judiciară și expertiză psihologică 2015
 • – Expertiza în materia psihologiei judiciare clinice din perspectiva victimo-traumei
 • – Discernământul – o nouă paradigmă axiologică în expertiza capacității psihice
 • – Probleme psihologice de natură legală privind femeile abuzate
 • – Utilizarea expertizelor psihologice judiciare în spațiul ex-sovietic
 • – Evaluarea periculozității – o provocare pentru expertiza psihologică judiciară
 • – Constrângeri etice în practica expertizei psihologice judiciare
 • – Psihologia judiciară în Republica Cehă și problematica reintegrării și reinserției sociale a infractorilor
 • – Acuzația de abuz asupra copilului în situația stabilirii autorității parentale
 • aprilie 2015 – Conferința de Psihologie aplicată cu participare internațională – Discernământ/Capacitate de exercițiu – Evaluare și intervenție psihologică vs. Diagnostic și tratament medical
 • – Aplicarea testului Szondi în stabilirea discernământului
 • – Considerații practice privind demersul psihologic din cadrul expertizei medico-legale psihiatrice
 • – Importanța grupurilor psihoterapeutice scurte la secțiile de spital (psihiatrie, neurologie, interne, gastroenterologie, secții de recuperare)
 • – Psihotraumatologie – teorie și practică
 • – Personalitatea antisocială. Capacitate psihică și discernământ. Perspectiva transnosografică
 • – Atitudini disfuncționale în trafic ale conducătorilor auto
 • martie 2014 – Conferința Internațională de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare
 • – Dinamicile schimbării personale, familiale și colective.
 • 2014 Metode și strategii de lucru sistemic experențiale cu abuzul în familie. Studii de caz.
 • 2014 Origami – arta plierii hârtiei utilizate în intervenția terapeutică a copiilor
 • 2014 Vulnerabilitatea cognitivă în Tulburarea de Stress Posttraumatic (PTSD)
 • 2014 Evaluare clinică și intervenție la copii cu istoric de abuz : o abordare psihoterapeutică experențial unificatoare
 • 2014 Consilierea persoanelor lesbiene, gay și bisexuale
 • 2012 Aromoterapia științifică aplicații în demersul terapeutic/educațional
 • 2011 Tehnici de intervenție complexe în psihoterapia și intervenția în familie
 • 2011 Corelații psiho-medicale în tratamentul alopat
 • 2011 – Curs Formator de Formatori cod COR 241207 – Certificat de Absolvire Seria F Nr 0321289 și Supliment Descriptiv al Certificatului
 • 2010 Intervenția primară în lucrul cu familia -viziunea sistemică
 • 2010 Simpozionul Național Kreatikon – Creativitate -Formare-Performanță
 • 2010 Arhetipurile masculinității și exprimarea lor în relații
 • 2008 Psitest Educațional- Sistem psiho-informatic destinat consilierii vocaționale
 • 2008 Traumă și Spiritualitate
 • 2008 Educație rațional-emotivă și comportamentală
 • 2002 Cursuri de educație parentală

Metodologie și instrumente psihologice

 • Observația
 • Interviul anamnestic
 • Ascultarea activă
 • Interviul clinic
 • Probe psihologice pentru copii și adulți (scale, chestionare, teste psihologice) acreditate de către Colegiul Psihologilor din România. Dețin competențe de administrare, de analiză și de coroborare a rezultatelor probelor psihologice utilizate în vederea emiterii de opinii de specialitate individualizate.

Licențe de utilizare

 • Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory (Theodore Millon PhD,DSc, Robert Tringone,PhD, Carrie Millon,PhD, Seth Grossman,PsyD)
 • CAS++
 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2
 • Emotional Quotient Inventory: Youth Version Long (Reuven Baron, James Parker)
 • CogniKit
 • Checklist forChild Abuse Evaluation (Joseph Petty,PhD)
 • Chestionarul De Evaluare A Copiilor-4 (ECI-4)
 • Inventarul de personaltate BigFive(C)plus
 • ASEBA 6-18 ani Sistemul de evaluare pentru copii de 6-18 ani ASEBA
 • Denver Developmental Screening Test (DDST) (William K.Frankenburg)
 • Terapia științifică a depresiei -Depreter
 • Terapia Științifică a anxietății-PAXonline
 • Evaluarea Funcțiilor Eului (Leopold Bellak)
 • Rorschach Inkblot Test (Herman Rorschach)
 • KID-SCID -Interviu clinic structurat pentru tulburările sugarului, copilului și adolescentului
 • Millon Adolescent Clinical Inventory (Millon, Millon, Davis&Grossman) -2013Testul cuburilor Kohs (S.C.Kohs)
 • Adolescent Psychopathology Scale-Scala de evaluareatulburărilordin adolescență ASP-SF
 • SCID-II-Inventarul Clinic Structurat pentru Tulburările Clinice de pe Axa II aDSM
 • Emotional Quotient Inventory Youth Version Long (Reuven Baron, James Parker)

Sunt înscrisă în registrele Colegiului Psihologilor din Romania